&nb

sp;                                           這名網友一共用了19塊糖果,如下圖擺好形狀後,就放進烤箱...

(翻攝自影片截圖

                                                        沒想到竟然烤出這樣的東西,這根本是魔法吧!成品超美的,如果想做更大的可以用更多糖果拚湊起來喔!
這真的太驚人了,節慶的時候用這樣的糖果碗放糖果,感覺超有fu~